تقدیر مدیریت شعب بیمه کشارزی از هواشناسی کرمان

موفقیت ایران در انتخابات شورای اجرایی سازمان جهانی هواشناسی
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
پیوستن هواشناسی کرمان به طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸