دیدار مدیر کل هواشناسی کرمان با فرماندار شهرستان زرند

دیدار مدیرکل هوشناسی کرمان با مدیر کل فرودگاه‌های استان
مرداد ۸, ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل هواشناسی کرمــان با فرماندار شهرستان راور
مرداد ۸, ۱۳۹۸