تداوم هوای گرم

دیدار مدیر کل هواشناسی کرمــان با فرماندار شهرستان راور
مرداد ۹, ۱۳۹۸
امسال پنجمین تیر ماه گرم ده ساله گذشته کرمان
مرداد ۹, ۱۳۹۸