بم دارای بیشترین روزهای همراه با گرد وغبار

امسال پنجمین تیر ماه گرم ده ساله گذشته کرمان
مرداد ۱۲, ۱۳۹۸
وزش باد وگردو خاک در استان
مرداد ۱۲, ۱۳۹۸