تقدیر از رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی رفسنجان

باد وگرد وخاک درراه استان
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸
پیام تبریک مدیر کل هواشناسی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸