پسته داران: انجام برداشت محصول در ساعات اولیه روز و نگهداری آن در سایه تا زمان انتقال از باغ

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در هواشناسی کرمان
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸
افزایش ۲۳۲ درصدی بارندگی سال زراعی جاری کرمان نسبت به سال گذشته
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸