خودداری از انجام آبیاری اول سنگین در مزارع زعفران- ۱۴ مهر ۹۸

ناپایداری درجنوب و غرب استان
مهر ۱۴, ۱۳۹۸
وزش تندبادهای لحظه ای در شرق استان
مهر ۱۴, ۱۳۹۸