ناپایداری درغرب استان

وزش تندبادهای لحظه ای در شرق استان
مهر ۱۷, ۱۳۹۸
وزش تند باد لحظه ای در شرق
مهر ۱۷, ۱۳۹۸