وزش تند باد لحظه ای در شرق

پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی – مورخ  ۲۱۰۷۹۸
مهر ۲۱, ۱۳۹۸
سر تیـتر خبر هواشـناسی: افزایش ابر
مهر ۲۱, ۱۳۹۸