کاهش ۴۰ درصدی بارندگی سال زراعی

افزایش ابر و وزش باد در استان
آذر ۱۰, ۱۳۹۸
برگزاری دوره ی آموزشی ” تجهیزات تابش سنجی ” در اداره کل هواشناسی استان کرمان
آذر ۱۰, ۱۳۹۸