برگزاری دوره ی آموزشی ” تجهیزات تابش سنجی ” در اداره کل هواشناسی استان کرمان

کاهش ۴۰ درصدی بارندگی سال زراعی
آذر ۱۱, ۱۳۹۸
ناپایداری در شمال و غرب  استان
آذر ۱۱, ۱۳۹۸