بازدیدمدیریت بحران از اداره هواشناسی زرند

شرکت هواشناسی رفسنجان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
دی ۳, ۱۳۹۸
جوی پایدار در استان
دی ۳, ۱۳۹۸