وزش باد در برخی نقاط استان

افزایش ۹۶ درصدی بارندگی سال زراعی استان کرمان
دی ۷, ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل هواشناسی استان کرمـان از گروه مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان
دی ۷, ۱۳۹۸