بازدید مدیر کل هواشناسی استان کرمـان از گروه مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

وزش باد در برخی نقاط استان
دی ۸, ۱۳۹۸
بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از غرفه هواشناسی در رفسنجان
دی ۸, ۱۳۹۸