مناسب بودن شرایط جوی جهت هر گونه اقدامات زراعی

هواشناسی کرمان نائب قهرمان مسابقات فوتسال استان های کشور
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸
بازدید دبستان دخترانه ستایش از اداره هواشناسی رفسنجان
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸