مفهوم رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی

پیام رئیس سازمان هواشناسی کشور به مناسب روز جهانی هواشناسی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
انجام عملیات سمپاشی در روز سه شنبه و چهارشنبه
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹