پیام وزیر راه و شهرسازی به مناسبت روز جهانی هواشناسی

پیام تبریک نوروزی رئیس سازمان هواشناسی کشور
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
پیام رئیس سازمان هواشناسی کشور به مناسب روز جهانی هواشناسی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹