پدیدۀ غالب افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک امروز و فردا

مناسب بودن شرایط جوی جهت اقدامات کشاورزی
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
دما تغییرات محسوسی نخواهد داشت
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹