وزش باد و گرد  خاک

وزش باد در شرق، افزایش ابر در سایر مناطق
خرداد ۷, ۱۳۹۹
افزایش ابر و وزش باد
خرداد ۷, ۱۳۹۹