افزایش ابر و وزش باد

وزش باد و گرد  خاک
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
وزش باد و گرد و خاک در جنوبشرق استان
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹