برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری آزمون تصدی شغل بدو خدمت هواشناسی

وزش باد و گرد و خاک در برخی نقاط
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹
محلولپاشی در ساعات خنک
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹