وزش باد نسبتا شدید در استان

وزش باد نسبتا شدید- خودداری از محلول پاشی تا روز چهارشنبه
تیر ۸, ۱۳۹۹
خودداری از محلول پاشی تا روز چهارشنبه
تیر ۸, ۱۳۹۹