هشدار سطح زرد- شماره ۱۶ هواشناسی- ۱۸ تیرماه

تسلیت درگذشت همکاران عزیزمان- آقایان مهرابیان و حسین زاده
تیر ۱۸, ۱۳۹۹
وزش باد نسبتا شدید از روز جمعه- خودداری از محلولپاشی
تیر ۱۸, ۱۳۹۹