وزش باد نسبتا شدید از روز جمعه- خودداری از محلولپاشی

هشدار سطح زرد- شماره ۱۶ هواشناسی- ۱۸ تیرماه
تیر ۱۸, ۱۳۹۹
افزایش ابر – خنکای هوا و وزش باد
تیر ۱۸, ۱۳۹۹