بارش پراکنده در جنوب و جنوب غرب- کنترل دما و تهویه و برداشت محصولات زراعی

انجام محلول پاشی از سه شنبه به بعد
مرداد ۱, ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل هواشناسی کرمان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
مرداد ۱, ۱۳۹۹