افزایش تدریجی دما – وزش باد در شرق- تمهیدات لازم اندیشیده شود

دیدار مدیر کل هواشناسی کرمان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
مرداد ۶, ۱۳۹۹
انجام محلول پاشی از روز جمعه
مرداد ۶, ۱۳۹۹