انجام محلول پاشی از روز جمعه

افزایش تدریجی دما – وزش باد در شرق- تمهیدات لازم اندیشیده شود
مرداد ۸, ۱۳۹۹
رگبار در مناطق جنوب و غرب و وزش باد در شرق
مرداد ۸, ۱۳۹۹