فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور

افزایش سرعت وزش باد از روز جمعه
مرداد ۲۲, ۱۳۹۹
انجام آبیاری منظم باغات و کوتاه کردن دور آبیاری
مرداد ۲۲, ۱۳۹۹