دیدار مدیر کل هواشناسی کرمان با فرماندار سیــرجان

کاهش دما- هشدار به کشاورزان
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹
افتتاح ایستگاه خودکار هواشناسی جیـرفت
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹