افتتاح ایستگاه خودکار هواشناسی جیـرفت

دیدار مدیر کل هواشناسی کرمان با فرماندار سیــرجان
شهریور ۳۰, ۱۳۹۹
افزایش بارندگی سال آبی ۹۹-۹۸ استان کرمــان
شهریور ۳۰, ۱۳۹۹