کاهش دما و انجام تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت سرما

کاهش دما- هشدار به باغداران
مهر ۲۰, ۱۳۹۹
پایداری هوای سرد تا پایان هفته جاری
مهر ۲۰, ۱۳۹۹