پایداری هوای سرد تا پایان هفته جاری

کاهش دما و انجام تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت سرما
مهر ۲۱, ۱۳۹۹
پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما
مهر ۲۱, ۱۳۹۹