هشدار سطح زرد- شماره ۳۱ هواشناسی- وزش باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک

وزش بادنسبتا شدید در روز جمعه
اسفند ۱۳, ۱۳۹۹
هشدار سطح نارنجی- شماره ۳۲ هواشناسی- ۱۹ اسفند
اسفند ۱۳, ۱۳۹۹