وزش بادنسبتا شدید در روز جمعه

اناجم عملیات کشاورزیاز روز سه شنبه
اسفند ۱۳, ۱۳۹۹
هشدار سطح زرد- شماره ۳۱ هواشناسی- وزش باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک
اسفند ۱۳, ۱۳۹۹