هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره۲ – ,وزش باد نسبتا شدید

تقدیر مدیر کل مدیریت بحران استان از هواشناسی
فروردین ۱۱, ۱۴۰۰
مبارزه با آفات
فروردین ۱۱, ۱۴۰۰