هشدار کشاورزی-سطح زرد شماره ۱ استان کرمان- کاهش محسوس دما

مبارزه با آفات
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
تقدیر رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی از هواشناسی
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰