تقدیر رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی از هواشناسی

هشدار کشاورزی-سطح زرد شماره ۱ استان کرمان- کاهش محسوس دما
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰
زمستان گذشته، کم بارش ترین زمستان کرمان در ۵۰ سال اخیر
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰