هشدار سطح نارنجی ۱۵ اردیبهشت

ادامه روند خشکسالی در استان کرمان
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰
پیام تبریک عید فطر مدیر کل هواشناسی استان
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰