پاسخگویی مدیرکل هواشناسی استان کرمان در سامانه سامد

پاسخگویی مدیرکل اداره هواشناسی با تلفن برخط ۱۱۱ (سامد)
مهر ۴, ۱۴۰۰
دیدار مدیرکل هواشناسی کرمان با فرماندار بردسـیر
مهر ۴, ۱۴۰۰