دیدار مدیرکل هواشناسی کرمان با فرماندار بردسـیر

پاسخگویی مدیرکل هواشناسی استان کرمان در سامانه سامد
مهر ۷, ۱۴۰۰
اهم توصیه های استان کرمان – افزایش ابر و وزش باد
مهر ۷, ۱۴۰۰