نشست روسای ادارات هواشناسی استان

بازدید مدیر کل هواشناسی استان کرمان از ایستگاههای هواشناسی سیر جان
آذر ۶, ۱۴۰۰
حضور هواشناسی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان کرمان
آذر ۶, ۱۴۰۰