درخشش تیم فوتسال هواشناسی در مسابقات کارکنان دولت

حضور هواشناسی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان کرمان
آذر ۲۱, ۱۴۰۰
بازدید مدیر کل امور پایش پیش بینی هشدار سازمان مدیریت بحران از هواشناسی کرمان
آذر ۲۱, ۱۴۰۰