شعار روز جهانی هواشناسی ۲۰۲۲”هشدار سزیع، اقدام سریع”

تبریک سال نو مدیر کل هواشناسی استان کرمان
اسفند ۲۸, ۱۴۰۰
هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی
اسفند ۲۸, ۱۴۰۰