هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی

شعار روز جهانی هواشناسی ۲۰۲۲”هشدار سزیع، اقدام سریع”
فروردین ۸, ۱۴۰۱
اولین نشست صمیمی سرپرست اداره کل هواشناسی کرمان با همکاران
فروردین ۸, ۱۴۰۱