حضور هواشناسی در شورای گفتگوی دولت و  بخش خصوصی

مدیر کل هواشناسی به مقام شامخ شهید سلیمانی ادای احترام کرد
فروردین ۲۷, ۱۴۰۱
حضور مدیر کل هواشناسی در کارگروه شرایط اضطرار هوا
فروردین ۲۷, ۱۴۰۱