دیدار مدیر کل هواشناسی استان با نماینده جیرفت و عنبر آباد

جلسه مشترک شرکت دانش بنیان با هواشناسی
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۱
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۱