دیدار مدیر کل هواشناسی استان با نماینده جیرفت و عنبر آباد
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۱
دیدار مدیر کل هواشناسی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۱