بازدید مدیر کل از ایستگاه سیرجان

بازدید مدیر دیوان محاسبات استان کرمان از هواشناسی
خرداد ۵, ۱۴۰۱
دیدار مدیر کل هواشناسی با فرماندار شهربابک
خرداد ۵, ۱۴۰۱