استاندار کرمان: درسیل اخیر پیش بینی های انجام شده هواشناسی با واقعیت همخوانی داشت

تقدیر از زحمات و تلاش های ارزنده همکاران ستادی و ادارات تابعه در جریان سیل مرداد
مرداد ۲۳, ۱۴۰۱
برد تیم فوتسال کرمان در مقابل تیم گروه ب سازمان و پژوهشکده هواشناسی
مرداد ۲۳, ۱۴۰۱