برد تیم فوتسال کرمان در مقابل تیم گروه ب سازمان و پژوهشکده هواشناسی

استاندار کرمان: درسیل اخیر پیش بینی های انجام شده هواشناسی با واقعیت همخوانی داشت
مرداد ۳۰, ۱۴۰۱
دیدار فرماندار بم با مدیر کل هواشناسی کرمان
مرداد ۳۰, ۱۴۰۱